Disc jockey

Gouta Ishida (Europe-Kikaku)

PROFILE

Gouta Ishida from Europe-Kikaku

PROGRAM

This is "Europe-Kikaku Fukuoka Branch"

TUE 21:00-21:30, Podcast

Back