地域の情報

2019.06.24 

「ホームビジット交流参加者募集のお知らせ」「日本語おしゃべりサロン」

「Home Visit Program participation notice」「Japanese Chatting Salon」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in English> 2019.6.24(mon) 8:35~

n Hakata ward's Tenyamachi, the Fukuoka International Center is now accepting applicants for the Home Visit Program.

The Home Visit Program introduces Japanese families to international students enrolled in colleges, junior colleges, and language schools in the Fukuoka metropolitan area, or foreign nationals who have a guarantor organization located in Japan.
Participants visit Japanese host families at their home and enjoy time together, in conversation in Japanese. Each participant-family pair is free to decide on where and how they would like to spend time together and is a wonderful opportunity for them to meet regularly and deepen mutual friendship and understanding. The exchange program period is from September until November with openings for twenty participants. For further information, please visit the homepage.

Those interested should contact the Fukuoka City International Center by July 10th. A meeting date will be set, and participants are to bring their application, school ID, and Foreign Residency Card with them to the interview. Those who are not students will need to bring a request letter from the guarantor organization. Applications can be downloaded from the homepage and may be filled out during the interview meeting.

To make an interview appointment, or for any other questions, please contact the Fukuoka City International Center at 092-262-1744.

And we also have information about the Japanese Chatting Salon being held in the Fukuoka City International Center. It’s a place where foreign students studying Japanese in Fukuoka, including students of Japanese language schools, and local Japanese volunteers can get together in a relaxed atmosphere and talk. It's held every first and third Thursday of the month and the next one will be held on Thursday, July 4th.

The Japanese Chatting Salon is held in the large conference room of the Fukuoka City International Foundation on the 4th floor of the Fukuoka City International Center. Sessions start at 2:00 PM and run through 5 PM. Participants are free to come and go as they please during the session, and participation is free!

Reservations are not necessary, however if you plan to attend in a group of 5 or more, please contact the Fukuoka International Student Support Association prior to your arrival. Anyone who wants to use Japanese they have studied previously, or just talk with a native Japanese person, this is your chance!

Please contact the Fukuoka International Student Support Association at 092-262-1799. Or you may contact them by fax at 092-262-2700. The Japanese Chatting Salon is waiting for you!「家庭访问交流参加者募集」「日语交流沙龙」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Chinese> 2019.6.25(tue) 8:35~

本日(ほんじつ) 6月25日 火曜日(かようび)は 中国語でお伝えします。

位于博多区店屋町的「福冈市国际会馆」,现在正在募集家庭访问交流参加者。
针对福冈都市圈的大学,短期大学,语言学校等在校外国人学生,以及有日本国内身份保证团体的外国人,将介绍日本人家庭。可以访问家庭,体验享受日语交流等,通过各种各样自由的交流方法,加深友好亲善以及相互理解。交流期间为9月到11月,限定20名。详情请参照主页。

希望参加的人,请在7月10日之前致电福冈市国际会馆,决定面试时间。请在面试时带好申请书,学生证,在留卡。非学生身份的情况下,请出示身份保证团体依赖书。申请书可以从主页直接下载,也可以面试当天直接填写。

有关面试预约・咨询,请致电福冈市国际会馆,电话092-262-1744。

此外,「福冈市国际会馆」还会在每月第1・第3个星期四,针对包括日语学校在内的在福冈学习的外国人,举办与日本人志愿者进行轻松交谈的「日语交流沙龙」。下次举办时间是7月4日(星期四)。场所是福冈市国际会馆,福冈よかトピア国际交流财团4楼大会议室。举办时间是下午2点到5点。在规定时间内可以随时来随时回去。参加费免费。
想在平时尝试使用在学校学的日语,或者想跟日本人交流,请积极来参加。不需要预约,但如果是5名以上的团体参加者,请事前联系。
联系人,福冈外国人学生支援会,电话号码092-262-1799。
传真,092-262-2700。
期待各位的参加。
以上,是来自福冈市国际会馆的通知。

「홈비지트 교류 참가자 모집 안내」「일본어 오사베리 살롱」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Korean> 2019.6.26(wed) 8:35~

하카타 덴야마치에 위치한 [후쿠오카시 국제회관]에서 현재 홈비지트 교류 참가자를 모집합니다.

후쿠오카 도시권의 대학과 단기대학, 또는 어학교 등에 다니는 외국인학생, 그리고 일본 국내 신원보증이 가능한 단체를 보유한 외국인에게 일본인 가정을 소개합니다.
집을 방문해 일본어로 대화를 즐기는 등 서로 자유로운 방식으로 교류하면서 우호친선과 상호이해를 도모합니다. 교류기간은 9월부터 11월까지로, 정원은 20명입니다. 세부사항은 홈페이지로 확인해 주세요.

참가를 희망하시는 분은 7월10일까지 후쿠오카시 국제회관으로 전화를 해주세요.
면담일을 결정합니다. 면담일에는 신청서, 학생증, 체류카드를 지참해 주세요.
학생이 아닌 경우, 신원보증이 가능한 단체의 의뢰서가 필요합니다.
신청서는 홈페이지로 내려받을 수 있으며, 면접 시에도 기입하실 수 있습니다.

면담예약 및 문의는 후쿠오카시 국제회관 전화 092-262-1744【2번】로 해주세요.

그리고 [후쿠오카시 국제회관]에서는 일본어학교를 포함해 후쿠오카에서 학업 중인 외국인학생과 일본인 자원봉사자가 즐겁게 대화를 나누는 ‘일본어 오샤베리 살롱’을 매달 첫째 셋째 목요일에 개최합니다. 다음 개최일은 7월 4일(목)입니다.

장소는 후쿠오카시 국제회관, 후쿠오카 요카토피아 국제교류재단 4층 대회의실.
개최시간은 오후 2부터 5시까지로, 개최시간 중에는 자유롭게 이용하실 수 있습니다. 참가비는 무료입니다.

평소 학교에서 배운 일본어를 써보고 싶으신 분이나 일본인과 대화하고 싶으신 분들은 참가해 주세요. 예약은 필요없으나 5명 이상의 그룹으로 참가하실 경우에는 사전에 연락해 주세요.

연락처는 후쿠오카 외국인학생 지원회. 전화번호는 092-262-1799【2번】
팩스번호는 092-262-2700【2번】입니다.

여러분, 많이 참가해 주시기 바랍니다.

후쿠오카시 국제회관에서 안내해 드렸습니다.

「होम भिजिट कार्यक्रममा सहभागिताको सुचना」「जापानिज Chatting Salon」

On Air: Fukuoka City Information <in Nepali> 2019.6.27 (thu) 8:35~

अबबाट फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरले जारी गरिएको जानकारीमुलक सुचना दिन लागिरहेकी छु |

Hakata Ward को Tenyamachi मा स्थित फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा, हाल, होम भिजिट कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आव्हान गरिंदैछ |

फुकुओका महानगरीय क्षेत्रका विश्वबिद्यालय, जुनियर कलेज र भाषा स्कूलका विदेशी विद्यार्थीहरु वा विदेशीहरु जसका ग्यारेन्टर संस्था जापानमा छ, उहाँहरुलाई होम भिजिट कार्यक्रम मार्फत जापानी परिवारसँग परिचय गराई दिनेछौँ | सहभागीहरूले जापानी होस्ट परिवारहरूलाई उनीहरूको घरमा भेट्छन् र जापानी भाषामा कुराकानी गरेर रमाइलो समय बिताउँछन्। प्रत्येक सहभागी र परिवार, स्वतन्त्र रुपले कहाँ र कसरी समय बिताउन हो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ | नियमित मित्रता र आपसी समझदारीलाई अझ बढावा दिने यो राम्रो अवसर हो | आदानप्रदान कार्यक्रमको अवधि सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म २० जना सहभागीहरुका लागि खुलेको छ | कृपया बिस्तृत जानकारीका लागि होमपेज हेर्नुहोस्।

इच्छुक महानुभावहरुले जुलाई १० सम्ममा फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुपर्छ | त्यसपछि अन्तर्वार्ताको मिति तय गरिनेछ, र अन्तर्वार्तामा सहभागीहरूले उनीहरूको आवेदन फारम, विद्यार्थी आईडी कार्ड, र आवास कार्ड ल्याउनुपर्दछ | जो विद्यार्थी हुनुहुन्न, उहाँहरुले ग्यारेन्टी संस्थाबाट अनुरोध पत्र ल्याउन आवश्यक छ | आवेदन फारम होमपेजबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ र अन्तर्वार्ताको समयमा भर्न सक्नुहुनेछ |
अन्तर्वार्ताको समय निर्धारण वा अन्य कुनै सोधपुछका लागि, कृपया फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस् । फोन नम्बर: ०९२-२६२-१७४४ | ०९२-२६२-१७४४ |

यस अतिरिक्त, "फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टर" मा, जापानी भाषा विद्यालयका विद्यार्थीहरू सहित फुकुओकामा अध्ययन गरिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरुले स्थानीय जापानी स्वयंसेवकहरुसँग नि:शुल्क कुराकानी गर्न ‘जापानिज Chatting Salon’ हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बिहिबार आयोजना गरिंदै आइरहेको छ | अर्को आयोजना जुलाई ४ बिहिबार गरिनेछ।

उक्त कार्यक्रमको आयोजना, फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा रहेको फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको चौथो तल्लाको ठूलो सम्मेलन हलमा हुन्छ । खुल्ने समय दिउँसो २ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म| यस समयभित्र, सहभागीहरु जुन समयमा पनि आउन वा फर्कन सक्नुहुन्छ | सहभागी शुल्क निःशुल्क हो।


यदि तपाईं विद्यालयमा सिक्नुभएको जापानी भाषा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ वा जापानी मान्छेसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने सहभागी हुनुहोस् | अग्रिम बुकिंग गर्न आवश्यक छैन, तर यदि तपाईं ५ वा अधिक व्यक्तिको समूहमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई अग्रिम सम्पर्क गर्नुहोस्।

सम्पर्कका लागि, Fukuoka International Student Support Association, फोन नम्बर ०९२-२६२-१७९९ | ०९२-२६२-१७९९ वा, फ्याक्स मार्फत सम्पर्कका लागि, ०९२-२६२-२७०० | ०९२-२६२-२७०० |                हामी तपाईंको सहभागिताको लागि पर्खिरहेका छौं।
यो फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरबाट जारी सुचना थियो |


「Thông báo tuyển người tham gia giao lưu các chuyến thăm nhà」「Phòng nói tiếng Nhật」

On Air: Fukuoka City Information <in Vietnamese> 2019.6.28 (fri) 8:35~

Tiếp theo sau đây sẽ là thời gian truyền đạt thông tin từ Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka.
Hôm nay, thứ 6 ngày 28 tháng 6, chúng tôi sẽ truyền đạt bằng Tiếng Việt.

Hiện tại, “Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka” nằm tại Hakataku Tenyamachi đang tuyển người tham gia giao lưu các chuyến thăm nhà.

Trung tâm sẽ giới thiệu gia đình người Nhật cho các sinh viên nước ngoài hiện đang học tại các trường đại học, đại học ngắn hạn hoặc các trường tiếng tại Fukuoka cũng như người ngoại quốc có đoàn thể có thể đảm bảo danh tính tại Nhật Bản. Thông qua nhiều hình thức tự do như là đến thăm nhà, tận hưởng các cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật… các bạn có thể tăng thêm sự giao lưu, thắt chặt tình bạn thân thiện, sự hiểu biết lẫn nhau. Thời gian giao lưu là từ tháng 9 cho đến tháng 11, số lượng người tham gia tối đa là 20 người. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website.

Nếu bạn muốn đăng ký tham gia thì xin vui lòng liên hệ đến Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka trước ngày 10 tháng 7. Trung tâm sẽ quyết định ngày gặp mặt trao đổi. Vào ngày gặp mặt trao đổi, xin vui lòng mang theo thẻ cư trú, thẻ học sinh, đơn đăng ký tham gia. Trong trường hợp bạn không phải là sinh viên thì bạn cần có thư đề nghị từ đoàn thể có thể đảm bảo danh tính của bạn. Bạn có thể tải đơn đăng ký từ website, nhưng bạn cũng có thể điền thông tin ở lúc gặp gỡ trao đổi.

Nếu bạn muốn đặt lịch gặp gỡ trao đổi hay có thắc mắc gì thì xin vui lòng liên hệ đến Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka theo số điện thoại 092-262-1744.

Hơn nữa, tại Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka cũng đang tổ chức “Phòng nói tiếng Nhật” vào thứ năm của tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng, đây là nơi để cho các sinh viên nước ngoài đang học tập tại thành phố Fukuoka bao gồm cả trường tiếng Nhật sẽ nói chuyện vui vẻ với các tình nguyện viên người Nhật. Lần tới sẽ được tổ chức vào thứ năm, ngày 4 tháng 7.
Địa điểm nằm tại phòng hội nghị lớn tầng 4 của Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka, Quỹ giao lưu quốc tế Fukuoka Yoka Topia. Thời gian tổ chức từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Trong khoảng thời gian tổ chức, bạn có thể đến hoặc về bất cứ lúc nào. Phí tham gia là miễn phí.

Hãy tham gia nếu như bạn muốn sử dụng thử tiếng Nhật đã được học tại trường hàng ngày, hoặc bạn muốn nói chuyện thử với người Nhật. Bạn không cần phải đặt trước, nhưng trong trường hợp bạn sẽ tham gia theo nhóm từ 5 người trở lên thì xin vui lòng liên hệ trước.

Thông tin liên lạc là Hội hỗ trợ sinh viên quốc tế Fukuoka, số điện thoại là 092-262-1799.
Số fax là 092-262-2700. Chúng tôi rất mong chờ sự tham gia từ các bạn.

Và đây là thông báo từ Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka.

一覧に戻る