地域の情報

2019.08.19 

「ホームビジット交流参加者募集」「法律相談・心理カウンセリング」

「the Home Visit Program」「Legal and Personal Counseling」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in English> 2019.8.19(mon) 8:35~

In Hakata ward's Tenyamachi, the Fukuoka International Center is now accepting applicants for the Home Visit Program.

The Home Visit Program introduces Japanese families to international students enrolled in colleges, junior colleges, and language schools in the Fukuoka metropolitan area, or foreign nationals who have a guarantor organization located in Japan.  
Participants visit Japanese host families at their home and enjoy time together, in conversation in Japanese. Each participant-family pair is free to decide on where and how they would like to spend time together and is a wonderful opportunity for them to meet regularly and deepen mutual friendship and understanding.
The exchange program period is from November until January with openings for twenty participants. For further information, please visit the homepage.
 
Those interested should contact the Fukuoka City International Center by September 10th. A meeting date will be set, and participants are to bring their application, school ID, and Foreign Residency Card with them to the interview. Those who are not students will need to bring a request letter from the guarantor organization. Applications can be downloaded from the homepage and may be filled out during the interview meeting.

 To make an interview appointment, or for any other questions, please contact the Fukuoka City International Center at 092-262-1744.

Next up is an announcement about free legal consultation and personal counseling for foreigners. It is available from the Fukuoka City International Foundation located in the Fukuoka City International Center.

  Legal consultations are available from 10:30 AM to 1:30 PM on the first Saturday of every month, and from 1:00 PM to 4:00 PM on the third Wednesday of the month. Each session runs for 45 minutes. The services are available by appointment only, and a lawyer from the Fukuoka Bar Association will offer the consultation. Free interpretation services are also available so if you’ll need an interpreter, mention that when you make your reservation.  

 Personal counseling services are available every Monday, Tuesday and Thursday with a Japanese clinical psychologist in English or Japanese. If you wish to use this service, please make a reservation.   

If you choose to use these services, please know that confidentiality is guaranteed.

 The Fukuoka City International Center is open weekdays from 8:45 AM to 6 PM. For further information, please call the Fukuoka City International Center at 092-262-1799.

「家庭访问交流参加者募集」「法律咨询・心理辅导」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Chinese> 2019.8.20(tue) 8:35~

在位于博多区店屋町的「福冈市国际会馆」,现在正在募集家庭访问交流参加者。
针对福冈都市圈的大学,短期大学,语言学校等在学的外国人学生,以及在日本国内有可以作为保证人的团体的外国人,可以介绍日本人家庭。
访问家庭,并且用日语进行会话等,通过各种自由的形式不断进行交流,进而加深友好亲善和相互理解。交流期间是从11月到1月,名额20名。
详情请参考主页。

希望参加的人,请在9月10日之前致电福冈市国际会馆。
决定面谈日期。在面谈时,请带好申请书,学生证,在留卡。
非学生的情况下,需要保证人团体的委托书。
申请书可以从主页下载,也可以在面谈时填写。
有关面谈的预约・咨询,请致电福冈市国际会馆 电话:092-262-1744

此外,位于福冈市国际会馆的福冈よかトピア国际交流财团,针对在福冈的外国人,进行免费的「法律咨询」和「心理辅导」。
法律咨询,每月第一个周六上午10点半开始到下午1点半,第三个周三下午1点开始到4点,咨询时间为45分钟。预约制的形式,由福冈县律师会的律师来对应。需要翻译可以免费配备,请在预约时进行申请。
心理辅导,是每周一,二,四,由日本人临床心理士用英语或者日语进行对应。有需要的人请进行预约。
不管是哪种咨询,都会严格保守秘密,所以请安心咨询。
福冈市国际会馆的开馆时间是,平日上午8点45分到下午6点。
详细咨询,请致电福冈市国际会馆092-262-1799
以上是来自福冈市国际会馆的通知。

「홈비지트 교류 참가자 모집 안내」「홈비지트 교류 참가자 모집 안내」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Korean> 2019.8.21(wed) 8:35~

하카타 덴야마치에 위치한 [후쿠오카시 국제회관]에서 현재 홈비지트 교류 참가자를 모집합니다.

후쿠오카 도시권의 대학과 단기대학, 또는 어학교 등에 다니는 외국인학생, 그리고 일본 국내 신원보증이 가능한 단체를 보유한 외국인에게 일본인 가정을 소개합니다.
집을 방문해 일본어로 대화를 즐기는 등 서로 자유로운 방식으로 교류하면서 우호친선과 상호이해를 도모합니다. 교류기간은 11월부터 1월까지로, 정원은 20명입니다. 세부사항은 홈페이지로 확인해 주세요.

참가를 희망하시는 분이 9월10일까지 후쿠오카시 국제회관으로 전화를 해주세요.
면담일을 결정합니다. 면담일에는 신청서, 학생증, 체류카드를 지참해 주세요.
학생이 아닌 경우, 신원보증이 가능한 단체의 의뢰서가 필요합니다.
신청서는 홈페이지로 내려받을 수 있으며, 면접 시에도 기입하실 수 있습니다.

면담예약 및 문의는 후쿠오카시 국제회관 전화 092-262-1744【2번】로 해주세요.

또한 후쿠오카시 국제회관에 위치한 후쿠오카 요카토피아 국제교류재단은 후쿠오카에 거주하는 외국인을 대상으로 무료 ‘법률상담’과 ‘심리 카운셀링’을 실시합니다.

‘법률상담’은 매달 첫째 토요일 오전 10 시 반부터 오후 1시 반까지와
셋째 수요일 오후 1시부터 4시까지 실시하며, 상담시간은 45분간입니다.
예약제로 상담은 후쿠오카현 변호사회의 변호사가 맡습니다. 통역이 필요하신 경우에는 무료 통역을 준비하오니 예약하실 때 말씀해 주시기 바랍니다.

‘심리 카운셀링’은 매주 월요일, 화요일, 목요일에 일본인 임상심리사가 영어 또는 일본어로 카운셀링을 합니다. 희망하시는 분은 사전에 예약해 주시기 바랍니다.

모든 상담은 비밀을 엄수하오니 안심하고 상담해 주세요.

후쿠오카시 국제회관의 개관시간은 평일 오전 8시 45분부터 오후 6시까지입니다.
세부사항은 092-262-1799【2번】후쿠오카시 국제회관으로 문의해 주세요.

후쿠오카시 국제회관에서 알려드렸습니다.

「होम भिजिट कार्यक्रममा सहभागिताको सुचना」「कानुनी परामर्श・मानसिक परामर्श」

On Air: Fukuoka City Information <in Nepali> 2019.8.22 (thu) 8:35~

अबबाट फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरले जारी गरिएको जानकारीमुलक सुचना दिन लागिरहेकी छु |

Hakata Ward को Tenyamachi मा स्थित फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा, हाल, होम भिजिट कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आव्हान गरिंदैछ |

फुकुओका महानगरीय क्षेत्रका विश्वबिद्यालय, जुनियर कलेज र भाषा स्कूलका विदेशी विद्यार्थीहरु वा विदेशीहरु जसका ग्यारेन्टर संस्था जापानमा छ, उहाँहरुलाई होम भिजिट कार्यक्रम मार्फत जापानी परिवारसँग परिचय गराई दिनेछौँ |
सहभागीहरूले जापानी होस्ट परिवारहरूलाई उनीहरूको घरमा भेट्छन् र जापानी भाषामा कुराकानी गरेर रमाइलो समय बिताउँछन्। प्रत्येक सहभागी र परिवार, स्वतन्त्र रुपले कहाँ र कसरी समय बिताउन हो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ | नियमित मित्रता र आपसी समझदारीलाई अझ बढावा दिने यो राम्रो अवसर हो | आदानप्रदान कार्यक्रमको अवधि सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म २० जना सहभागीहरुका लागि खुलेको छ |
कृपया बिस्तृत जानकारीका लागि होमपेज हेर्नुहोस्।

इच्छुक महानुभावहरुले सेप्टेम्बर १० सम्ममा फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुपर्छ |
त्यसपछि अन्तर्वार्ताको मिति तय गरिनेछ, र अन्तर्वार्तामा सहभागीहरूले उनीहरूको आवेदन फारम, विद्यार्थी आईडी कार्ड, र आवास कार्ड ल्याउनुपर्दछ |
जो विद्यार्थी हुनुहुन्न, उहाँहरुले ग्यारेन्टी संस्थाबाट अनुरोध पत्र ल्याउन आवश्यक छ |
आवेदन फारम होमपेजबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ र अन्तर्वार्ताको समयमा भर्न सक्नुहुनेछ |

अन्तर्वार्ताको समय निर्धारण वा अन्य कुनै सोधपुछका लागि, कृपया फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस् । फोन नम्बर: ०९२-२६२-१७४४ | ०९२-२६२-१७४४ |

यस अतिरिक्त, फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा अवस्थित फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउन्डेसनमा, विदेशीहरुलाई लक्षित गर्दै निशुल्क ‘कानुनी परामर्श’ र ‘मानसिक परामर्श’ प्रदान गरिँदैछ |

कानूनी परामर्श, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार, बिहान १०:३० देखि दिउँसो १:३० बजेसम्म र, तेस्रो बुधबारको दिउँसो १ बजे देखि ४ बजेसम्म, परामर्श अवधि ४५ मिनेट | बुकिंग अनुसार, फुकुओका प्रिफेक्चरल बार एसोसिएशन को वकीलबाट परामर्श प्राप्त गर्न सकिनेछ। यदि तपाईंलाई भाषा अनुवादकको आवश्यकता छ भने, हामी निःशुल्क अंग्रेजी अनुवादकको व्यवस्था गरिदिनेछौं, कृपया बुकिंग गर्दा आफ्नो माग राख्नुहोस् |

मानसिक परामर्श, हरेक सोमबार, मंगलबार, र विहिबारमा, जापानी क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरु द्वारा अंग्रेजी वा जापानी भाषामा परामर्श प्रदान गरिंदै आइरहेको छ। चाहनुहुने महानुभावले बुकिंग गर्नुहोस्।
जुनसुकै परामर्श पनि, गोपनीयता कडा पालन गर्ने भएकाले ढुक्क भएर परामर्श लिनुहोस् |

फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टर खुल्ने समय, सोमबारदेखि शुक्रबार, बिहान पौने ९ देखि बेलुका ६ बजेसम्म| विस्तृत जानकारीका लागि, ०९२-२६२-१७९९, ०९२-२६२-१७९९, फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पर्क राख्नुहोस् |

यो फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरबाट जारी सुचना थियो |

「Thông báo tuyển người tham gia giao lưu các chuyến thăm nhà」「Tư vấn pháp luật・Tư vấn tâm lý」

On Air: Fukuoka City Information <in Vietnamese> 2019.8.23 (fri) 8:35~

Hiện tại, “Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka” nằm tại Hakataku Tenyamachi đang tuyển người tham gia giao lưu các chuyến thăm nhà.  

Trung tâm sẽ giới thiệu gia đình người Nhật cho các sinh viên nước ngoài hiện đang học tại các trường đại học, đại học ngắn hạn hoặc các trường tiếng tại Fukuoka cũng như người ngoại quốc có đoàn thể có thể đảm bảo danh tính tại Nhật Bản. Thông qua nhiều hình thức tự do như là đến thăm nhà, tận hưởng các cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật… các bạn có thể tăng thêm sự giao lưu, thắt chặt tình bạn thân thiện, sự hiểu biết lẫn nhau. Thời gian giao lưu là từ tháng 11 cho đến tháng 1, số lượng người tham gia tối đa là 20 người. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website.

Nếu bạn muốn đăng ký tham gia thì xin vui lòng liên hệ đến Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka trước ngày 10 tháng 9. Trung tâm sẽ quyết định ngày gặp mặt trao đổi. Vào ngày gặp mặt trao đổi, xin vui lòng mang theo đơn đăng ký tham gia, thẻ học sinh, thẻ cư trú. Trong trường hợp bạn không phải là sinh viên thì bạn cần có thư đề nghị từ đoàn thể có thể đảm bảo danh tính của bạn. Bạn có thể tải đơn đăng ký từ website, nhưng bạn cũng có thể điền thông tin ở lúc gặp gỡ trao đổi.

Nếu bạn muốn đặt lịch gặp gỡ trao đổi hay có thắc mắc gì thì xin vui lòng liên hệ đến Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka theo số điện thoại 092-262-1744.

Ngoài ra, Quỹ giao lưu quốc tế Fukuoka Yoka Topia nằm tại Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka có tổ chức “Tư vấn pháp luật” và “Tư vấn tâm lý” miễn phí cho đối tượng là sinh viên nước ngoài đang sinh sống tại Fukuoka.
Tư vấn pháp luật được tổ chức hàng tháng vào ngày thứ 7 của tuần thứ nhất từ 10:30 sáng đến 1:00 chiều và thứ 4 của tuần thứ 3 từ 1:00 đến 4:00 chiều, thời gian tư vấn khoảng 45 phút. Để được nhận tư vấn bạn cần phải đặt lịch hẹn trước, các bạn sẽ được nhận tư vấn từ luật sư của Hội luật sư tỉnh Fukuoka. Trong trường hợp cần hỗ trợ thông dịch thì bạn có thể nhận được sự hỗ trợ thông dịch bằng tiếng Anh miễn phí, bạn hãy yêu cầu lúc đăng ký.

Đối với tư vấn tâm lý thì được tổ chức hàng tuần vào thứ 2, thứ 3, thứ 5, chuyên viên tâm lý lâm sàn người Nhật sẽ tiến hành tư vấn bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Xin vui lòng đặt lịch hẹn trước nếu bạn có mong muốn nhận tư vấn.
Vấn đề bí mật được tuân thủ nghiêm ngặt ở cả hai dịch vụ tư vấn, chính vì vậy bạn hãy yên tâm đến để được nhận tư vấn.

Thời gian làm việc của Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka là vào ngày thường, từ 8:45 sáng đến 6:00 chiều. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 092-262-1799, hoặc bạn hãy trực tiếp đến Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka.

Và đây là thông báo từ Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka.

一覧に戻る