地域の情報

2020.05.25 

「外国人のための入国・在留・国籍に関する相談」「法律相談・心理カウンセリング」

「Free Consultation Regarding Immigration, Residency and Nationality.」「Legal and Personal Counseling 」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in English> 2020.5.25(mon) 8:35~

Did you know that there is free consultation for foreign residents of Fukuoka city, regarding immigration, residency, and nationality matters, made available by the Fukuoka City International Foundation at the Fukuoka City International Center?

To maintain a safe and comfortable life in Japan, it is necessary for foreign residents to have correct knowledge about residency status and term of stay regulations. Are there any questions or concerns you have? A gyousei-shoshi, or administrative lawyer, from the Fukuoka Bar Association who specializes in such matters will answer your questions and offer consultation about topics such as the Japanese immigration system and residency status.

Consultations are held every second Sunday of the month, in June that will be Sunday the 14th. They are offered from 1:00 to 4:00 PM. Though please note, you are required to register by 3:30 PM. There are English and Chinese interpreters present, and so consultation in English, Chinese and Japanese does not require a reservation. For other languages, please make a reservation at least one week in advance of your consultation as an interpreter might be arranged. Confidentiality is guaranteed in all consultations. Please feel at ease to make use of these services, no matter how simple a question you may have.

Next up is an announcement about free legal consultation and personal counseling for resident foreigners.
Legal consultations are available from 10:30 AM to 1:30 PM on the first Saturday of every month, and from 1:00 PM to 4:00 PM on the third Wednesday of the month. Each session runs for 45 minutes. The services are available by appointment only, and a lawyer from the Fukuoka Bar Association will offer the consultation. Free interpretation services are also available so if you will need an interpreter, please mention that when you make your reservation.

Personal counseling services are available every Monday, Tuesday and Thursday with a Japanese clinical psychologist in English or Japanese. If you wish to use this service, please make a reservation. If you choose to use these services, please know that confidentiality is guaranteed.

The Fukuoka City International Center is open weekdays from 8:45 AM to 6 PM. For further information, please call the Fukuoka City International Center at 092-262-1799. That’s, 092-262-1799.

「面向外国人的入国・在留・国籍相关咨询」 「法律咨询・心理辅导」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Chinese> 2020.5.26(tue) 8:35~

位于福冈市国际会馆的よかトピア国际交流财团,以福冈的外国人为对象,进行免费[入国・在留・国籍相关咨询]。
 
外国人为了可以在日本安心舒适的生活,在留资格和在留期间等的正确知识不可欠缺。
你有不懂的或者正在苦恼的事情吗?
熟知日本入国管理制度和在留资格手续等的专家,福冈县行政书士会的行政书士将为你答疑解惑。

举行时间是每月第二个周日的下午1点到4点。但是,受理截止时间是到下午3点30分。
下次举办时间是6月14日周日。有英语和中文翻译,英语,中文,以及日语的相关咨询
不需要预约。有关其他语言的对应,请至少在咨询日的一周前联系。有可能会为您配备翻译。
会严格保守你的个人隐私所以请放心,即使是小事也可以无需顾忌的来咨询。

此外,针对在福冈的外国人,进行免费的「法律咨询」和「心理辅导」。
法律咨询,每月第一个周六上午10点半开始到下午1点半,第三个周三下午1点开始到4点,咨询时间为45分钟。预约制的形式,由福冈县律师会的律师来对应。需要翻译可以免费配备,请在预约时进行申请。

心理辅导,是每周一,二,四,由日本人临床心理士用英语或者日语进行对应。有需要的人请进行预约。
不管是哪种咨询,都会严格保守秘密,所以请安心咨询。

福冈市国际会馆的开馆时间是,平日上午8点45分到下午6点。
详细咨询,请致电福冈市国际会馆092-262-1799

「외국인을 위한 입국, 체류, 국적 관련 상담」「법률상담과 심리 카운셀링」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Korean> 2020.5.27(wed) 8:35~

후쿠오카시 국제회관의 요카토피아 국제교류재단은 후쿠오카 거주 외국인을 대상으로  ‘입국, 체류, 국적 관련 상담’을 무료로 실시합니다.

외국인이 일본에서 안심하고 쾌적하게 생활하기 위해서는 체류자격이나 체류기간 등에 대한 정확한 지식이 반드시 필요합니다. 궁금한 점이나 고민은 없으신지요?
일본의 입관제도와 체류자격 절차 등에 관해 그 분야의 전문가인 후쿠오카현 행정서사회 행정서사가 여러분의 질문과 상담에 답변해 드립니다.
 
개최일시는 매달 두번째 일요일, 오후 1시부터 4시까지이며, 접수는 오후 3시 반에 마감합니다. 다음 개최일은 6월14일 일요일입니다. 영어와 중국어 통역이 있으므로, 영어와 중국어, 그리고 일본어로 상담하실 분은 예약하실 필요가 없습니다. 기타 언어로 상담을 희망하시는 경우에는 적어도 상담일 일주일 전까지 문의해 주세요. 통역이 준비되는 경우도 있습니다. 여러분의 비밀을 엄수하오니 안심하고 사소한 일이라도 부담없이 상담해 주시기 바랍니다.

그리고 후쿠오카시 국제회관에 위치한 후쿠오카 요카토피아 국제교류재단은 후쿠오카에 거주하는 외국인을 대상으로 무료 ‘법률상담’과 ‘심리 카운셀링’을 실시합니다.

‘법률상담’은 매달 첫째 토요일 오전 10 시 반부터 오후 1시 반까지와 셋째 수요일 오후 1시부터 4시까지 실시하며, 상담시간은 45분간입니다. 예약제로 상담은 후쿠오카현 변호사회의 변호사가 맡습니다. 통역이 필요하신 경우에는 무료 통역을 준비하오니 예약하실 때 말씀해 주시기 바랍니다.

‘심리 카운셀링’은 매주 월요일, 화요일, 목요일에 일본인 임상심리사가 영어 또는 일본어로 카운셀링을 합니다. 희망하시는 분은 사전에 예약해 주시기 바랍니다.
모든 상담은 비밀을 엄수하오니 안심하고 상담해 주세요.

후쿠오카시 국제회관의 개관시간은 평일 오전 8시 45분부터 오후 6시까지입니다.
세부사항은 092-262-1799【2번】후쿠오카시 국제회관으로 문의해 주세요.


「‘विदेशीहरुका लागि आप्रवासन, आवास र राष्ट्रियता सम्बन्धि परामर्श’」「‘कानूनी परामर्श ・ मानसिक परामर्श’」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Nepali> 2020.5.28 (thu) 8:35~

फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा अवस्थित, फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनमा, विदेशीहरुलाई लक्षित गर्दै ‘आप्रवासन, आवास र राष्ट्रियता सम्बन्धि निशुल्क परामर्शहरु’ प्रदान गरिँदैछI

विदेशीहरुले जापानमा सुरक्षित भई आरमदायक जीवनयापनका लागि, आवासको स्थिति र आवास अवधिको बारेमा सहि ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छI तपाईले केही कुरा नबुझेको वा केही चिन्ता छ कि ? Fukuoka Bar Association का प्रसाशनिक वकिल, जो जापानको आप्रवासन प्रणाली र आवास प्रक्रिया आदि बिषयहरुको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा तपाईको प्रश्नको जवाफ वा परामर्श प्रदान गरिन्छI

आयोजना समय, हरेक महिनाको दोस्रो आइतबारको, दिउँसो १:०० देखि दिउँसो ४:०० बजेसम्म होI अर्को आयोजना, जुन १४ आइतबार हुनेछI अंग्रेजी र चाइनिज भाषाका अनुवादकहरु हुने भएकाले, अंग्रेजी, चाइनिज तथा जापानी भाषामा परामर्शका लागि अग्रिम बुकिंग गर्न आवश्यक छैनI अन्य भाषाहरुका लागि, कम्तिमा एक हप्ताभन्दा अगाडि सम्पर्क राख्नुपर्दछI अनुवादकको बन्दोबस्त हुन पनि सक्दछ I तपाईंको गोपनीयता कडा पालन गर्ने हुनाले, निश्चिन्त भई, सानो कुरा भए पनि, ढुक्क भएर परामर्श लिन आउनुहोस्I

यस अतिरिक्त, विदेशीहरुलाई लक्षित गर्दै निशुल्क ‘कानुनी परामर्श’ र ‘मानसिक परामर्श’ प्रदान गरिँदैछI

कानूनी परामर्श, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार, बिहान १०:३० देखि दिउँसो १:३० बजेसम्म र,  तेस्रो बुधबारको दिउँसो १ बजे देखि ४ बजेसम्म, परामर्श अवधि ४५ मिनेट I बुकिंग अनुसार, फुकुओका प्रिफेक्चरल बार एसोसिएशनको वकीलबाट परामर्श प्राप्त गर्न सकिनेछ। यदि तपाईंलाई भाषा अनुवादकको आवश्यकता छ भने, हामी निःशुल्क अंग्रेजी अनुवादकको व्यवस्था गरिदिनेछौं, कृपया बुकिंग गर्दा आफ्नो माग राख्नुहोस्I

मानसिक परामर्श, हरेक सोमबार, मंगलबार, र विहिबारमा, जापानी क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरुद्वारा, अंग्रेजी वा जापानी भाषामा परामर्श प्रदान गरिंदै आइरहेको छ। चाहनुहुने महानुभावले बुकिंग गर्नुहोस्। जुनसुकै परामर्श पनि, गोपनीयता कडा पालन गर्ने भएकाले ढुक्क भएर परामर्श लिनुहोस्I

फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरको खुल्ने समय, सोमबारदेखि शुक्रबार, बिहान पौने ९ देखि बेलुका ६ बजेसम्मI विस्तृत जानकारीका लागि, ०९२-२६२-१७९९, ०९२-२६२-१७९९, फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा सम्पर्क राख्नुहोस्I

「Tư vấn liên quan đến Nhập cảnh・Cư trú・Quốc tịch cho người nước ngoài」「Tư vấn pháp luật, Tư vấn tâm lý」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Vietnamese> 2020.5.29 (fri) 8:35~

Quỹ giao lưu quốc tế Fukuoka Yoka Topia nằm tại Trung tâm quốc tế thành phố
Fukuoka đang tổ chức “Tư vấn liên quan đến Nhập cảnh・Cư trú・Quốc tịch” miễn phí cho đốitượng là người nước ngoài đang sinh sống tại Fukuoka.

Đối với người nước ngoài, để có thể yên tâm sinh sống thoả mái ở Nhật thì việc nắm rõ các kiến thức đúng về tư cách lưu trú, thời hạn lưu trú… là điều không thể thiếu. Liệu các bạn có điều gì không biết hay có đang lo lắng về vấn đề gì không? Các luật sư hành chính thuộc Hội Luật sư hành chính tỉnh Fukuoka là những người có chuyên môn trong các mảng như là chế độnhập cảnh ở Nhật và các thủ tục về tư cách lưu trú… sẽ tư vấn, trả lời các câu hỏi của các bạn.

Thời gian tổ chức vào Chủ nhật của tuần thứ 2 mỗi tháng từ 1:00 đến 4:00 chiều. Tuy nhiên, sự tiếp tân là đến 3:30 chiều. Lần tới sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 6. Vì có thông dịch viên tiếng Anh, tiếng Trung Quốc nên nếu bạn muốn tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật thì không cần phải đặt lịch hẹn trước. Đối với các ngôn ngữ khác thì bạn cần phải liên hệ trước ít nhất là trước ngày tư vấn một tuần. Sẽ có trường hợp có thể bố trí được thông dịch viên. Quyền riêng tư của bạn sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt, vì vậy các bạn hãy yên tâm đến để được tư vấn cho dù là việc nhỏ đi chăng nữa.

Tư vấn tâm lý được tổ chức hàng tuần vào thứ 2, thứ ba và thứ năm bởi một nhà tâm lý học người Nhật bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Vui lòng hẹn trước nếu bạn có nguyện vọng. Các cuộc tư vấn đều là bí mật
Vì vậy các bạn hãy an tâm trao đổi với chúng tôi.
Thời gian mở cửa của Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka là vào các ngày trong tuần từ 8:45 sáng đến 6:00 chiều. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 092-262-1799, hoặc bạn hãy trực tiếp đến Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka.

一覧に戻る