地域の情報

2020.10.19 

「福岡よかトピア国際交流財団 専門家相談の紹介」

Expert Consultation at the Fukuoka City International Foundation

On Air: Fukuoka City International Center Information <in English> 2020.10.19(mon) 8:35~

Good morning to all of our foreign residents living here in Fukuoka. What do you do when you have some kind of trouble or problem?

At the Fukuoka City International Foundation, there are actually three kinds of expert consultations available for foreign residents of Fukuoka.

The first is in regards to immigration, residency, and nationality matters. Is there anything you don't understand about residency status and term of stay regulations? If there is, a gyousei-shoshi, or administrative lawyer, from the Fukuoka Bar Association who specializes in such matters will answer your questions and offer consultation.
Consultations are held every second Sunday of the month. They are offered from 1:00 to 4:00 PM but you have to register by 3:30pm.  The next consultation will be held Sunday, November 8th. There are English and Chinese interpreters present, and so, consultation in English, Chinese and Japanese does not require a reservation.

The second, is legal consultation.
Have you had any legal problems, some kind of incident, accident or even trouble at your workplace? If you have, a lawyer from the Fukuoka Bar Association can give you some advice. These legal consultations are held on the first Saturday of every month,  from 10:30 AM to 1:30 PM, and on the third Wednesday of the month from 1:00 PM to 4:00 PM. The next sessions will be on Saturday, the 7th of November and Wednesday the 18th of November. It is important to remember that these consultations do require you to make an appointment in advance. And free interpretation services are also available, so if you will need an interpreter, please mention that when you make your reservation.

The third kind of expert consultation is personal counseling. Have you felt anxious or had any worries due to language problems or living in a different environment? If so, then you might want to make use of the personal counseling services the foundation has available with a Japanese clinical psychologist. Counseling is in English or Japanese and sessions are held every Monday, Tuesday and Thursday. If you wish to use this service, please make a reservation in advance.

Confidentiality is guaranteed in all consultations. Please feel at ease to make use of these services, no matter how simple a question you may have.

The Fukuoka City International Foundation is open on weekdays from 8:45 am to 6pm. If you need more information, please call 092-262-1799 or you can take a look at their website. Just search for Fukuoka City International Foundation in your web browser.

Our next announcements will be made November 23rd on Monday,
so definitely tune in again on that day!

The first is in regards to immigration, residency, and nationality matters. Is there anything you don't understand about residency status and term of stay regulations? If there is, a gyousei-shoshi, or administrative lawyer, from the Fukuoka Bar Association who specializes in such matters will answer your questions and offer consultation.

Consultations are held every second Sunday of the month. They are offered from 1:00 to 4:00 PM but you have to register by 3:30pm.  The next consultation will be held Sunday, November 8th. There are English and Chinese interpreters present, and so, consultation in English, Chinese and Japanese does not require a reservation.

「福冈よかトピア国际交流财团专家咨询」的介绍

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Chinese> 2020.10.20(tue) 8:35~

住在福冈市的外国人朋友们,早上好。
大家如果有什么困扰的事情的话,一般会怎么做呢?
福冈よかトピア国际交流财团,以居住在福冈的外国人为对象,展开三种类型的专家咨询。
第一种是[有关入国・在留・国籍的相关咨询]
关于在留资格和在留期间等,你有什么不懂的地方吗?
福冈县行政书士协会的行政书士,在每月第2个周日下午2点到4点,将会回应你的提问和咨询。受理时间是截止到3点30分。
下次举办是11月8日星期日。英语・中文・日语的咨询,不需要预约。

第二种类型,是「法律咨询」。
你现在有面临一些事件事故,或者职场问题吗?
福冈县律师会的律师将会给你一些建议。举行时间是每月第一个周六上午10点30分到下午1点30分,第三个周三下午1点到4点。
下次举办时间是11月7日周六和18日周三。需要事前预约。如果需要翻译的话,在预约时进行申请。

第三种类型,是「心理咨询」。
你有因为语言问题和生活环境的不同等带来的不安与烦恼吗?
日本临床心理士会实施英语或日语的心理咨询。每周一・二・四实施,也需要提前预约。

所有的咨询都会严格保密,所以请安心咨询。
福冈よかトピア国际交流财团的开馆时间是平日上午8点45分到下午6点。
详情请拨打电话,092-262-1799。或搜索主页 福冈よかトピア国际交流财团。

下次11月的通知,将会在11月24日周二进行。敬请收听。

‘후쿠오카 요카토피아 국제교류재단 전문가 상담’ 소개

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Korean> 2020.10.21(wed) 8:35~

후쿠오카에 거주하는 외국인 여러분, 안녕하세요.
여러분은 곤란한 일이 발생하면 어떻게 대처하시나요?
후쿠오카 요카토피아 국제교류재단은 후쿠오카에 거주하는 외국인을 대상으로 세 가지 전문가 상담을 실시합니다.

첫번째는 ‘입국, 체류, 국적에 관한 상담’입니다.
체류자격이나 체류기간 등에 대해 궁금한 점은 없으신가요?
후쿠오카현 행정서사회의 행정서사가 매달 둘째 일요일, 오후 1시부터 4시까지 여러분의 질문과 상담에 답변해 드립니다. 접수 마감은 3시 30분입니다.
다음 개최는 11월 8일 일요일입니다.
영어, 중국어, 그리고 일본어로 상담하실 분은 사전에 예약하실 필요가 없습니다.

두번째는 ‘법률상담’입니다.
사건이나 사고, 직장내 문제 등 법적인 고민은 없으신가요?
후쿠오카현 변호사회의 변호사가 조언해 드립니다.
개최일시는 매달 첫째 토요일, 오전 10시 30분부터 오후 1시 30분까지와 셋째 수요일 오후 1시부터 오후 4시까지입니다.
다음 개최일은 11월 7일 토요일과 18일 수요일이며, 사전에 예약이 필요합니다.
통역이 필요하신 분은 예약하실 때 말씀해 주시기 바랍니다.

세번째는 ‘심리 카운셀링’입니다.
언어문제나 생활환경의 차이 등으로 불안하거나 고민은 없으신지요?
일본인 임상심리사가 영어 또는 일본어로 심리카운셀링을 실시합니다.
매주 월요일, 화요일, 목요일에 실시하며 사전에 예약이 필요합니다.

모든 상담회는 비밀을 엄수하오니 안심하고 상담해 주세요.

후쿠오카 요카토피아 국제교류재단의 개관시간은 평일 오전 8시 45분부터 오후 6시까지입니다.
세부사항은 전화번호 092-262-1799, 또는 홈페이지 ‘후쿠오카 요카토피아 국제교류재단’으로 검색하세요.

11월에는 11월 25일 수요일에 안내해 드립니다.
다음달에도 들어주세요.

“फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनमा बिशेषज्ञहरुद्वारा परामर्श”

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Nepali> 2020.10.22 (thu) 8:35~

फुकुओकामा बस्दै आउनु भएका सम्पूर्ण विदेशीहरूलाई, नमस्कार! तपाईंहरुलाई यदि कुनै समस्या परेमा, कहाँ जाने गर्दै आउनु भएको छ होला?
फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनमा, फुकुओकामा बसोबास गर्ने विदेशीहरूका लागि तीन मुख्य बिषयहरुमा बिशेषज्ञहरुद्वारा परामर्श प्रदान गरिँदैछ आईरहेको छI

पहिलो परामर्श रहेको छ, “आप्रवासन, आवास र राष्ट्रियता सम्बन्धि”I
आवासको स्थिति र आवास अवधिको बारेमा, तपाईले केही कुरा नबुझेको छ कि? Fukuoka Bar Association का प्रसाशनिक वकिलद्वारा, हरेक महिनाको दोस्रो आइतवार, दिउँसो १:०० देखि बेलुका ४:०० बजेसम्म, तपाईंको प्रश्न र परामर्शको उचित सल्लाह दिनुहुन्छ। रिसेप्सन काउन्टर दिउँसो ३:३० बजेसम्म होI अर्को आयोजना, नोभेम्बर ८ आइतबार हुनेछI अंग्रेजी, चाइनिज र जापानी भाषामा परामर्शका लागि अग्रिम बुकिंग गर्न आवश्यक छैनI

दोश्रो रहेको छ, “कानुनी परामर्श”I
तपाईंलाई कुनै घटना वा दुर्घटना, तथा काम गर्ने ठाउँमा केही समस्या आदि परेको त छैन? फुकुओका प्रिफेक्चरल बार एसोसिएशनको वकीलबाट परामर्श दिंदै आईरहेको छ। परामर्शको आयोजना, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार, बिहान १०:३० देखि दिउँसो १:३० बजेसम्म र, तेस्रो बुधबारको दिउँसो १:०० देखि ४:०० बजेसम्म होI अर्को आयोजना, नोभेम्बर ७ शनिबार र १८ बुधबार हुनेछI अग्रिम बुकिंग गर्न आवश्यक छI यदि तपाईंलाई भाषा अनुवादकको आवश्यकता छ भने, हामी निःशुल्क अंग्रेजी अनुवादकको व्यवस्था गरिदिनेछौंI

तेस्रो तथा अन्तिम बिषय रहेको छ, “मानसिक परामर्श वा व्यक्तिगत परामर्श”I
भाषा परिवर्तन वा बस्ने वातावरणमा फरकका कारण तपाईंलाई केही चिन्ता वा अप्ठ्यारो परेको छ कि? जापानी क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरुद्वारा, अंग्रेजी वा जापानी भाषामा परामर्श प्रदान गरिंदै आइरहेको छI हरेक हप्ताको सोमबार, मंगलबार, र विहिबारमा आयोजना हुने यस परामर्शका लागि पनि, अग्रिम बुकिंग गर्न आवश्यक छI

जुनसुकै परामर्श पनि, गोपनीयता कडा पालन गर्ने भएकाले ढुक्क भएर परामर्श लिनुहोस्I

फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरको खुल्ने समय, सोमबारदेखि शुक्रबार, बिहान पौने ९ देखि बेलुका ६ बजेसम्मI विस्तृत जानकारीका लागि, फोन नम्बर ०९२-२६२-१७९९I यस अतिरिक्त, “फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसन”को होमपेजमा हेर्नुहोलाI

अब अर्को सुचना नोभेम्बरको २६ तारिख बिहिबारमा प्रसारण हुनेछI
कृपया, सुनिदिनुहोलाI

Giới thiệu về Tư vấn chuyên môn Quỹ giao lưu quốc tế Fukuoka Yokatopia

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Vietnamese> 2020.10.23(fri) 8:35~

Chào buổi sáng tất cả các bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố Fukuoka, Khi các bạn gặp khó khăn thì các bạn sẽ đối mặt như thế nào ạ?
Tại Quỹ giao lưu Quốc Tế Fukuoka Yokatopia luôn tổ chức trao đổi cùng với chuyên gia về ba lĩnh vực dành cho đối tượng là người nước ngoài đang sống tại Fukuoka

Thứ nhất, là “Tư vấn liên quan đến Nhập cảnh・Cư trú・Quốc tịch” Các bạn có điều gì chưa hiểu về tư cách lưu trú hay thời hạn lưu trú không? Luật sư hành chính thuộc hội luật sư hành chính tỉnh Fukuoka sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn vào chủ nhật tuần thứ 2 của tháng, từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Sự tiếp đón từ 3 giờ 30, Lần tiếp theo là chủ nhật ngày 8 tháng 11, Có thể trao đổi bằng tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Anh. Không cần hẹn trước.

Thứ 2 là Tư vấn luật pháp.
Bạn có gặp vấn đề pháp lý như sự cố, tai nạn và rắc rối tại nơi làm việc không? Luật sư từ Hiệp hội Luật sư Fukuoka sẽ cho bạn lời khuyên. Nó sẽ được tổ chức vào thứ Bảy đầu tiên hàng tháng từ 10:30 sáng đến 1:30 chiều và vào thứ Tư thứ ba từ 1:00 chiều đến 4:00 chiều. Sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 và thứ Tư, ngày 18 tháng 11. Cần đặt chỗ trước. Nếu bạn cần phiên dịch, chúng tôi sẽ sắp xếp phiên dịch tiếng Anh miễn phí.

Thứ ba là “tư vấn tâm lý”.
Bạn có bất kỳ băn khoăn, lo lắng nào do vấn đề ngôn ngữ hay do khác biệt về môi trường sống? Một nhà tâm lý học người Nhật sẽ tư vấn tâm lý bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Được tổ chức vào các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Năm hàng tuần,bạn cần phải đặt trước.
Hãy yên tâm rằng tất cả các cuộc tư vấn sẽ được giữ bí mật.

Thời gian mở cửa của Quỹ giao lưu quốc tế Fukuoka Yokatopia là vào các ngày trong tuần từ 8:45 sáng đến 6:00 chiều Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tìm kiếm số điện thoại 092-262-1799 hoặc trang chủ "Fukuoka Yokatopia International Foundation".
Thông báo tháng 11 sẽ vào ngày 27 tháng 11 thứ 6
Bạn hãy nghe nhé!

一覧に戻る